zaterdag 14 september 2013

Flashlube Oil Stabiliser om olieverlies tegen te gaan

Vraag klant:
Ik ben eigenaar van een bmw 635csi uit '84 met 218pk.
Ik heb er onlangs een lpg-installatie in gestoken, wel niet bij jullie.

Mijn vraag is nu wat is de beste motorolie die ik kan gebruiken voor dit soort motor?
De auto zweet al wat dus ik zou regelmatig wat olie moeten toevoegen.
De auto heeft ook al 250 000 km en ik gebruik deze voor dagelijks gebruik (dus ook in de winter).
Ik heb al wat gelezen op jullie site over Flashlube Heavy Duty Oil Stabiliser, dit lijkt me een intressant product.
Met welke motorolie zou ik dit best combineren of raden jullie mij iets anders aan?

Antwoord:
Flashlube Heavy Duty Oil Stabiliser is een goed product om olieverlies te minimaliseren en om motorpanne te voorkomen. Dit is ideaal voor motoren die er al wat kilometers op zitten hebben.
De Oil Stabiliser is compatibel met alle motoroliën. Wij raden aan om het product te mengen met de gebruikelijke motorolie, welke voorgeschreven is door BMW.
Voor uw BMW, waarbij er reeds een olieverlies optreedt, mag u 25% tot 30% mengen met de motorolie.

U gaat als volgt te werk:

  1. Als u de olie ververst, mengt u de Oil Stabiliser best op voorhand met de motorolie.
  2. U mag ook de Heavy Oil Stabiliser onmiddellijk toevoegen, op voorwaarde dat de motor op temperatuur staat.
  3. Start de motor en laat hem stationair draaien gedurende 10 minuten, zodat de Oil Stabilizer zich goed mengt met de motorolie.
Best gebruikt u de Oil Stabiliser bij elke olieverversing.

U kan dit product bestellen op onze website, op volgende link: http://www.vanmeenen.com/flashlube/Heavy%20Duty%20Oil%20Stabiliser.html.

vrijdag 6 september 2013

Prijswijziging verdamper Koltec - Necam GSI

De prijs is gewijzigd voor de verdamper Koltec - Necam GSI. Hierbij de nieuwe prijs.

TF237392-040
Verdamper Vg392 + Temperatuursensor
Nieuwe bruto prijs: 518,64 euro


Price change reducer GSI (Koltec - Necam)

The price for the GSI reducer has changed. Hereby the new order details:TF237392-040
Reducer Vg392 + Temperature Sensor
New Gross price: 518,64 euro

Afstand LPG-tank ten opzichte van de grond - wetgeving

Hierbij vindt u de wetgeving die bepaald hoe hoog de LPG-tank van de grond dient te hangen. Wij volgen deze wetgeving ook bij de montage van een damptank onderaan een motorhome.

Montage van de brandstoftank onder de auto (uit Belgisch staatsblad - 05.04.2013)
8.

HOOGTE TEN OPZICHT VAN DE GROND
§ 1. Bij de montage van de brandstoftank onder de auto moet bij een lege auto met de ophanging in rijstand, de vrije hoogte tussen het laagste punt van de brandstoftank en de grond ten minste 200 mm
bedragen voor auto’s met een maximaal toegestane massa tot en met 3500 kg, en ten minste 250 mm voor auto’s met een maximaal toegestane massa van meer dan 3 500 kg.
Voor de onder de categorieën N1 ingeschreven (= lichte vracht - zie link) of in te schrijven auto’s en voor de terreinvoertuigen zoals bepaald in bijlage II van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, mag de vrije hoogte onder de brandstoftank niet kleiner zijn dan 250 mm. De minimale vrije hoogte mag na verloop van tijd nooit met meer dan 10 % verminderen.

AFWIJKING
Er kan echter van de in het eerste en tweede lid opgelegde minimale vrije hoogtes worden afgeweken, indien de brandstoftank aan de vooren zijkanten voldoende is beschermd en indien geen enkel onderdeel van de brandstoftank onder de beschermende structuur uitsteekt.

MONTAGE ACHTER DE ACHTERWIELEN
§ 2. Een brandstoftank die achter de aslijn van de achterwielen van de auto is gemonteerd, ligt bovendien volledig boven de raaklijn die vertrekt van het achterwiel en die door het laagste punt van het oorspronkelijke achterkoetswerk loopt of, in voorkomend geval, door de oorspronkelijk gemonteerde bumper.
Indien evenwel om redenen eigen aan de fabricage van de auto’s met een hoogst toegelaten massa tot en met 3 500 kg niet aan de hierboven vermelde vereiste kan worden voldaan, dan mag de vrije hoogte onder ieder punt van de brandstoftank niet minder bedragen dan 1/4 van de horizontale afstand van dat punt tot het verticaal vlak dat door de aslijn van de achterwielen van de auto gaat.

zondag 1 september 2013

Chrysler 300 met LPG-installatie

Op onderstaande foto's ziet u een LPG-installatie gemonteerd op een Chrysler 300. Er werd een installatie gemonteerd van het merk Bigas, SGIS PLUS, waarbij Hana injectoren gebruikt zijn. Er werd een tank gemonteerd in de koffer (merk: GZWM). Als alternatief zou er ook een tank gemonteerd kunnen worden op de plaats van het reservewiel van 60 liter.

De vulling gebeurt bij de benzineaansluiting, dus achter de benzineklep.