zondag 22 juni 2014

Let op voor LPG-installaties welke niet gemonteerd werden door een erkende installateur

LPG-installaties mogen alleen gemonteerd, hersteld of verwijderd worden door erkende installateurs (met erkenning door de Belgische overheid!).

Wat te doen als uw voertuig gemonteerd werd door een niet-erkende installateur. Stel dat een bedrijf of persoon in België of in het buitenland de montage heeft uitgevoerd, zonder dat deze beschikt over een Belgische erkenning. Wij hebben de vraag gesteld aan FOD Mobiliteit en Vervoer. In het concrete geval had de klant de installatie zelf gemonteerd.

Hierbij het antwoord:

Gelet op het KB van 7 maart 2013  en in de veronderstelling dat het een (ingeschreven) Belgisch voertuig betreft en nog nooit werd melding gemaakt van LPG op het inschrijvingsbewijs, kan ik u het volgende antwoorden :

Zie hoofdstuk III : montage, verwijdering, onderhoud en herstelling :

Montage werd uitgevoerd na 5 mei 2013: ( na 01/07/2001 - zie ook  Art.23)
Art. 4 : Montage enkel door een erkend installateur en volgens bijlage C geplaatst, afleveren van een getuigschrift kan enkel indien de installateur zelf de installatie heeft gemonteerd zie Art. 7.
Art. 5 : Enkel een erkend installateur mag een verwijdering van een installatie uitvoeren en het vereiste getuigschrift opmaken.

De eigenaar van het voertuig gaat hier tweemaal in de fout.

De installatie is blijkbaar al gemonteerd door de klant (geen erkenning als monteur noch als installateur).  De installatie dient te worden verwijderd en te worden gemonteerd door een erkend installateur/monteur. Enkel zo kan er een conform montage getuigschrift worden opgemaakt.

Let op als u een voertuig koopt in het buitenland!
  • Is het voertuig eerder in een andere Europese lidstaat ingeschreven mét LPG, dan is er in principe geen probleem. De LPG-installatie werd immers reeds gekeurd volgens de vigerende wetgeving in een andere Europese lidstaat.
  • Heb je geen bewijs van inschrijving met LPG in het buitenland, dan wordt dezelfde procedure zoals hierboven van kracht (let vooral op met Oldtimers uit Nederland).
Herstellingen
Hetzelfde geldt bij een herstelling. Enkel erkende installateurs mogen herstellingen uitvoeren aan de LPG-installatie.